Truecell CGF PRP

Truecell PRP

TrueCell CGF PRP’nin bir üst versiyonu olarak adlandırılan CGF “Konsantre Büyüme Faktörü” ile tedaviyi gerçekleştiren asıl hücreler olan growht faktörleri direk olarak enjekte ederek tedaviyi engelleyecek yada yavaşlatacak unsurları dışarıda bırakabilirsiniz…

Ürün Açıklaması

Blood-cellsNeden TrueCell CGF?

  • İnvivo hammadde kullanmamız
  • Bifazik yöntem kullanarak işlem için PRP değil; CGF ( konsantre growth factor) vermemiz. Bu sayede vücuda thrombosit yerine büyüme faktörlerini veriyoruz. Ayrıca lökositleri de elimine ediyoruz.
  • Her lotumuza yönelik gamma sterlizasyon belgesi verebilmemiz.
  • İkinci santrifüj tüpümüzde aktivasyon için kullandığımız kalsiyum klorid ile birlikte santrifüj işlemi uygulamamız. PRP işlemi için yoğunlaştırılan thrombositlerin tamamını aktive ediyoruz. Aktive olan thrombositler  kullandığımız özel kalsiyum klorid molaritesi ile fibrinleşmez ve işlem yapacak hekime zaman kazandırır.

FAYDALARI

Neden TrueCell CGF?

  • İnvivo hammadde kullanmamız
  • Bifazik yöntem kullanarak işlem için PRP değil; CGF ( konsantre growth factor) vermemiz. Bu sayede vücuda thrombosit yerine büyüme faktörlerini veriyoruz. Ayrıca lökositleri de elimine ediyoruz.
  • Her lotumuza yönelik gamma sterlizasyon belgesi verebilmemiz.
  • İkinci santrifüj tüpümüzde aktivasyon için kullandığımız kalsiyum klorid ile birlikte santrifüj işlemi uygulamamız. PRP işlemi için yoğunlaştırılan thrombositlerin tamamını aktive ediyoruz. Aktive olan thrombositler  kullandığımız özel kalsiyum klorid molaritesi ile fibrinleşmez ve işlem yapacak hekime zaman kazandırır.

Powered by themekiller.com